+420 603 807 087
Vyhledat

Fér podmínky

o celkové náklady letu se dělíte s pilotem půl na půl
+ 100 Kč na provoz a rozvoj systému

Provoz a fungování platformy Fér Éro se řídí těmito podmínkami:

Zákazník

 • Piloti nabízejí prostřednictvím tohoto webu sdílené lety a zákazníci si je mohou vyhledávat, prohlížet, poptávat a objednávat.
 • Cena je stanovena fixně a je zobrazena u každého letu.
  • Cena pro zákazníka se vypočítá jako 50% z celkových nákladů sdíleného letu včetně přistávacích poplatků (liší se u každého letu dle letišť)
  • K celkové ceně se připočítá 100 Kč na provoz a rozvoj tohoto systému. Žádné další skryté poplatky!
  • Po dohodě s pilotem je možné let zkrátit či prodloužit, což cenu může ovlivnit.
 • Pokud jste u nás nenašli sdílený let, dle Vašeho přání, můžete jej poptat a všichni piloti na tuto poptávku mohou reagovat svojí nabídkou.
 • To znamená, že do poptávky popíšete kam chcete letět, co chcete vidět a piloti Vám na základě této poptávky navrhnou trasu, letadlo a spočítají celkový čas letu. Na Vás pak je, zda nabídku přijmete nebo odmítnete.
 • Pokud si sdílený let objednáte, tak systém pošle pilotovi Vaše kontaktní údaje a ten je povinen se s Vámi spojit a domluvit termín a čas letu s ohledem na počasí a další detaily sdíleného letu.
 • Pilot je zcela zodpovědný za celý sdílený let. To obsahuje plánování termínu, zajištění rezervace letadla a úhrady nákladů sdíleného letu.
 • Pilot je také oprávněn z jakéhokoli důvodu sdílený let zrušit nebo přeložit.
 • Po dokončení sdíleného letu uhradíte přímo pilotovi dohodnutou částku.
 • Po ukončení letu Vám přijde email se žádostí o hodnocení letu, které je pro bezproblémové fungování systému velmi důležité a budeme za něj vždy rádi.
 • Prosíme dodržujte dohodnuté termíny. Letadlo je pro Vás přichystáno a natankováno na čas a pilot na Vás čeká na letišti.

Pilot

 • Fér Éro je určeno pro piloty letecké školy Fly For Fun, kteří si zde pro účely sdílených letů letadla pronajmou.
 • Fér Éro umožňuje pilotům zveřejňovat nabídky sdílených letů široké veřejnosti a na základě poptávek pak dohodnout konkrétní sdílený let s konkrétním zákazníkem.
 • Po registraci pilota do systému probíhá proces schválení ze strany Fér Éra. Máme zájem o spolehlivé a nadšené piloty, kteří jsou zárukou bezpečného a pohodového provádění letů.
 • Základní kritéria jsou:
  • Všechny stanovené licence a typové zkoušky na příslušná letadla.
  • Uzavřená rámcová nájemní smlouva s leteckou školou Fly For Fun
  • Pojištění odpovědnosti pilota
 • Po schválení pilota v systému může pilot zveřejňovat nabídky letů, odpovídat nabídkou na poptané lety a komunikovat napřímo se zákazníky směrem k úspěšnému provedení letu. 
 • V nabídce letů je pilot povinen zadávat pravdivé údaje a používat pouze fotografie, ke kterým má práva k užití (vlastní fotografie, free fotobanky apod.). Důrazně nedoporučujeme používat fotografie nalezené někde na internetu.
 • Celková cena letu je stanovena systémem a je závazná. Vychází z ceníkových cen letecké školy Fly For Fun a určeného času letu plus přistávací poplatky. Na žádost zákazníka je možné let zkrátit či prodloužit, což cenu může ovlivnit.
 • Zákazník reaguje jak na konkrétní lety objednávkou, tak podává obecné poptávky. Poptávky letů se zobrazí v CMS systému pilotovi a ten na ně reaguje nabídkou. Obecné poptávky letů se zobrazí všem pilotům a piloti na ně reagují dle aktuální situace.
 • Pilot je zcela zodpovědný za veškeré okolnosti sdíleného letu. Tedy zejména za rezervaci letounu, vyhodnocení počasí, kompletní předletovou přípravu, bezpečné provedení letu a uhrazení celkových nákladů letu (včetně přistávacích a jiných poplatků a 100Kč na provoz a rozvoj systému) letecké škole Fly For Fun.
 • Pilot po dokončení letu vyúčtuje zákazníkovi jednu polovinu celkových nákladů letů (včetně přistávacích a jiných poplatků) + 100Kč na rozvoj a provoz Fér Éra. Následně potvrdí v systému let jako odletěný. Zákazník na základě tohoto stavu obdrží mail s výzvou na zadání hodnocení a recenze pilota a letu.
 • Pilot je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkající se leteckého provozu. Je povinen dbát dobrého jména Fér Éra a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům leteckého provozu a neohrozit zdraví nebo majetek, ať už svůj, zákazníkův nebo třetích osob. Fér Éro má v případě porušení těchto povinností nebo při opakovaných stížnostech zákazníků nebo jiných osob odepřít přístup ke službám Fér Éra a zrušit registraci pilota.
 • Fér Éro výslovně odmítá odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, například za pasažéra (pasažéry). Fér Éro pouze poskytuje službu, která spojí zákazníka a pilota Fér Éro nemůže být v žádném ohledu považováno za pilota, provozovatele letecké dopravy, leteckou školu apod. nebo jejich zmocněnce.
 • Pilot i zákazník jsou povinni udělat vše pro to, aby let proběhl bezpečně, pohodově a aby si jej všichni zúčastnění maximálně užili. Toto je hlavním cílem Fér Éro.
Poptávka letuPoptávka letu